หน่วยที่ 2 การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับ ลักษณะของงานนำเสนอComments